Školská rada

In Úřední deska by svehlova_stredni_skola_polytechnicka_prostejov

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Školská rada se zřizuje s účinností od 1. 1. 2009.

zástupci ze strany zřizovatele: bydliště
Mgr. Jiří Pospíšil Prostějov
Náměstek primátora města Prostějova
Ladislav Hynek Kostelec na Hané
Místostarosta Kostelce na Hané
Jaromír Kaprál Prostějov
Člen představenstva a.s., ředitel divize FTL-SERVIS
 
zástupci z řad pedagogického sboru:
Vojtěch Jahoda Držovice
Vedoucí učitel odborného výcviku
Ing. Renata Grulichová Prostějov
Zástupce ředitele
Ing. Jitka Karhanová Prostějov
Statutární zástupce ředitele
 
zvolení zástupci z řad rodičů a zletilých žáků:
Pavlína Foretová Prostějov
Finanční referentka
Martina Khailová Prostějov
Státní zdravotní ústav
Marek Zaoral Prostějov
Obchodní zástupce