Školská rada

In Úřední deska by svehlova_stredni_skola_polytechnicka_prostejov

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Školská rada se zřizuje s účinností od 1. 1. 2009.

 

zástupci ze strany zřizovatele: bydliště
Ladislav Okleštěk  Výšovice
poslanec PČR, místopředseda výboru pro veřejnou správu
a regionální rozvoj
Mgr. Jiří Pospíšil  Prostějov
náměstek primátorky města Prostějova
zástupci z řad pedagogického sboru:
Vojtěch Jahoda Prostějov
vedoucí učitel OV – stavební obory
Jindřich Šlezar Prostějov
učitel OV – automobilních oborů
zástupci z řad rodičů a zletilých žáků:
Markéta Polanská Vranovice
pracovnice ve školní jídelně
Pavlína Foretová Prostějov
účetní