Školní poradenské pracoviště


Hlavním cílem naší školního poradenského pracoviště je předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, jako je šikana, kyberšikana, extrémismus, záškoláctví a závislosti. Pořádáme přednášky a besedy, snažíme se pozitivně ovlivňovat atmosféru na škole i na domovech mládeže. Individuálně pak řešíme výchovné a prospěchové problémy, poradenské konzultace žákům, rodičům i pedagogům a v neposlední řadě i kariérové poradenství a krizovou intervenci.

Možná to vše zní trochu děsivě, ale nemáš se čeho bát – pokud potřebuješ pomoc, jsme tu pro tebe.

Výchovné poradkyně


Mgr. Alena Nováková


+420 582 340 013
a.novakova@svehlova.cz
Svatoplukova 80, místnost č. 316 
Třídy: všechny třídy na budově Svatoplukova


   
  Mgr. Radoslava Spurná


  +420 582 345 624
  r.spurna@svehlova.cz
  Náměstí Spojenců 17, místnost 14a
  Třídy: všechny třídy na budově náměstí Spojenců


  Školní metodik prevence


  Mgr. David Sedláček


  +420 582 345 624
  d.sedlacek@svehlova.cz
  Svatoplukova 80, místnost č. 112
  nám. Spojenců, místnost č. 29


   Školní psycholog


   PhDr. Lucie Rozsypálková


   +420 582 345 624
   l.rozsypalkova@svehlova.cz
   Svatoplukova 80, místnost č. 311
   nám. Spojenců, místnost č. 2
   Činnost školního psychologa


   Školní speciální pedagog


   Ing. Jana Vichtová


   +420 582 340 013
   j.vichtova@svehlova.cz
   Svatoplukova 80, místnost č. 311
   Činnost školního speciálního pedagoga


   Chceš se obrátit na některého z ostatních učitelů?


   Podívej se na všechny kontakty