Vzdělávací kurzy na Švehlově


 

Nabízíme zdarma 6 vzdělávacích kurzů. Kurzy budou probíhat od září 2012 kombinovanou formou. Kurz bude organizován formou celodenního úvodního a závěrečného tutoriálu doplněného individuální distanční výukou za asistence tutora. Úvodní a závěrečný tutoriál plánujeme v rozsahu 8 hodin, celkem bude tedy na oba tutoriály připadat 16 hodin prezenční výuky. Kurzy budou realizovány s ohledem na pracovní zapojení účastníků. Ke komunikaci mezi účastníky a vyučujícími a k řízení výuky bude využit e-learningový portál.

Jaké kurzy nabízíme?

Předpokládáme zapojení cca 10 osob do 1 kurzu.  Úspěšní účastníci kurzů obdrží certifikát. Zvýšením odborné kvalifikace se zvýší vaše uplatnění na trhu práce!

  • HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA PRODEJNY
  • HACCP PRODEJNY
    (stanovení a sledování kritických kontrolních bodů při prodeji potravin)
  • OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN
  • PRÁCE S ODPADY A JEJICH RECYKLACE
  • KLÍČOVÉ ICT DOVEDNOSTI
  • ADMINISTRACE MALÉ PRODEJNY

 

Pro více informací nám napiš


Barbora Mikulková
Email: mikulkova.barbora@seznam.cz