Svářečská škola


 

Nabízíme svářečské kurzy dle ČSN 05 0705 pro svařování oceli, mědi a plastů ve vlastní svářečské škole. Naši žáci mají možnost získat níže uvedená oprávnění ke svařování v rámci výuky zdarma – uhradí pouze poplatek související s vykonáním zkoušky a vystavením průkazu.

Pro absolventy i pro všechny zájemce škola provádí periodické doškolování a přezkoušení svářečů z bezpečnostních předpisů ve smyslu ČSN 050705 a TP 134.

 
Image

Jaké kurzy nabízíme?

Ocel

  • ZK-135 1.1
  • ZK-311 1.1
  • ZP-111-1 1.1
  • ZP-311-1 1.1
  • ZP-311-2 1.1

Měď

  • P 912/942–8 31

Plasty

  • ZP 15 P2
  • ZP 11 P2

Více informací o kurzech svařování


Ocel

Základní kurzy svařování:

ZK-135 1.1
trvání 5 týdnů
Základní kurz svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v aktivním plynu CO2 nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev

ZK-311 1.1
trvání 5 týdnů
Základní kurz svařování kyslíko-acetylenovým plamenem nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev

ZP-111-1 1.1
trvání 5 dnů
Stehování elektrickým obloukem obalovanou elektrodou nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev

ZP-311-1 1.1
trvání 5 dnů
Stehování kyslíko-acetylenovým plamenem nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev

ZP-311-2 1.1
trvání 5 dnů
Řezání a drážkování kyslíko-acetylenovým plamenem nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev

Měď

ZP 912/942–8 31
trvání 5 dnů
Doplňkový kurz pro instalatéry a topenáře, kteří mají  ZK-311-1 1.1
Metoda: pájení naměkko a natvrdo trubek z mědi a měděných slitin do průměru 54 mm

Plasty

Kurzy pro instalatéry, topenáře a vodaře – pro domovní rozvody vody a UT, vodovodní přípojky.

ZP 11 P2
trvání 4 dny
Metoda: svařování PP trubek horkým tělesem na tupo

ZP 15 P2
trvání 4 dny
Metoda: svařování trubek polyfúzní

 

Potřebuješ více informací?

Kontaktuj garanta a zeptej se, co pro to udělat.

Ing. Michal Kratochvíl
Technolog svářecí školy
Email: m.kratochvil@svehlova.cz