Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky se skládají ze Společné části maturit a Profilové části. Ve společné části tě vždy čeká čeština a potom si můžeš zvolit matematiku nebo cizí jazyk.

 

Čeština

povinný předmět


 • Didaktický test
 • Slohová práce
 • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě písemný test. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika + poslech), písemná zkouška a ústní zkouška.

Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Pokud chceš maturovat ze 3 předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.

Termíny maturitních zkoušek


Obor

Písemné práce profilové části

Didaktické testy společné části

Praktická zkouška

 

Ústní zkoušky

Analýza potravin

-------

2. - 5. 9. 2024

6. 9. 2024

 

12. 9. 2024

Technologie potravin

-------

2. - 5. 9. 2024

-------

 

12. 9. 2024

Autotronik

6. 6. 2024

2. - 5. 9. 2024

-------

 

13. 9. 2024

Podnikání

5. a 6. 9. 2024

2. - 5. 9. 2024

9. 9. 2024

 

10. 9. 2024

 

 

 

 

 

 

Přihlášení k maturitním zkouškám


Jak na to


Přihlašování probíhá přes třídní učitele. Ve škole dostaneš vygenerovanou přihlášku, kterou vyplníš a odevzdáš třídnímu učiteli. Po předání údajů do databáze Certis vedením školy obdržíš výpis z přihlášky, který překontroluješ a podpisem do protokolu stvrdíš jeho správnost. Protokol podepíšeš do 20. 12. 2023.

 

  Důležité termíny


  Přihlášku můžeš odevzdat nejpozději do 30. 11. 2023.

  Image

  Profilová maturitní část


  Zkoušky se konají od 16. května 2024 a skládají se před maturitní komisí. Ústní zkoušky jsou veřejné, písemné zkoušky jsou neveřejné. Součástí profilové zkoušky je u všech oborů i písemná práce (slohová práce) a ústní zkouška z Českého jazyka a literatury a Anglického jazyka.

   

  Analýza potravin


  • Zkouška z odborných předmětů Biologie a mikrobiologie a Chemie
   vypracování konkrétní úlohy v laboratoří a zpracování laboratorního protokolu
  • Povinná ústní zkouška
   Chemie
  • Volitelný předmět
   (Technologie potravin, Ekonomika, Biologie a mikrobiologie, Informační a komunikační technologie)
  • Technologie potravin


   • Zkouška z odborných předmetů Senzorická analýza potravin a Technologie potravin
    výroba konkrétního potravinářského výrobku nebo senzorické hodnocení vybrané potraviny
   • Povinná ústní zkouška
    Technologie potravin
   • Volitelný předmět
    (Chemie, Ekonomika, Biologie a mikrobiologie, Stroje a zařízení, Informační a komunikační technologie)

   Autotronik


   • Praktická maturitní práce
    diagnostika závad, oprava závad
   • Odborné předměty I
    ústní zkouška
   • Odborné předměty II
    ústní zkouška

   Stavební provoz


   • Maturitní práce
    vypracování mat. práce a obhajoba
   • Odborné předměty I
    ústní zkouška
   • Odborné předměty II
    ústní zkouška

   Podnikání


   • Maturitní práce
    vypracování mat. práce a obhajoba
   • Odborné předměty I
    ústní zkouška
   • Odborné předměty II
    ústní zkouška
    

   co je dobré vědět


    


   • Abys složil maturitu, musíš úspěšně složit všechny její části. Když neuděláš některou z povinných zkoušek, skládáš opravnou zkoušku právě jen z této jedné zkoušky. Máš na to celkem dva opravné termíny.
   • Zkoušky společné části v řádném termínu se konají vždy přímo u nás na škole. Opravné a náhradní zkoušky se konají ve spádových školách.
   • Abys mohl konat opravnou zkoušku, musíš podat řediteli školy přihlášku, úplně stejně, jako jsi podával k řádnému termínu.
    

   Potřebuješ s něčím poradit?


   Zeptej se svého učitele