Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky se skládají ze Společné části maturit a Profilové části. Ve společné části tě vždy čeká čeština a potom si můžeš zvolit matematiku nebo cizí jazyk.

 

Čeština

povinný předmět


 • Didaktický test
 • Slohová práce
 • Ústní zkouška

Matematika / Cizí jazyk

povinně volitelný předmět


Pokud zvolíš maturitu z matematiky, čeká tě písemný test. Jestli se rozhodneš maturovat z cizího jazyka, čeká tě didaktický text (gramatika + poslech), písemná zkouška a ústní zkouška.

Nepovinná zkouška

volitelný předmět


Pokud chceš maturovat ze 3 předmětů, můžeš. Jako volitelný předmět si můžeš vybrat buď matematiku nebo cizí jazyk podle toho, který z předmětů sis vybral pro povinnou zkoušku.

Termíny maturitních zkoušek


Obor

Písemné práce společné části

Didaktické testy společné části

Praktická zkouška

 

Ústní zkoušky

Analýza potravin

---

1. 9. - 2. 9. 2021

---

 

13. 9. 2021

Technologie potravin

---

1. 9. - 2. 9. 2021

---

 

13. 9. 2021

Autotronik

---

1. 9. - 2. 9. 2021

---

 

10. 9. 2021

Podnikání

---

1. 9. - 2. 9. 2021

---

 

13. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

Písemné práce v jarním zkušebním období 2021 nekonají prvomaturanti z roku 2021 a ti, kteří konali řádný termín na jaře 2020. Ostatní studenti hlásící se k opravným nebo náhradním termínům písemné práce konají.

Přihlášení k maturitním zkouškám


Jak na to


Přihlašování probíhá přes třídní učitele. Ve škole dostaneš vygenerovanou přihlášku, kterou vyplníš a odevzdáš třídnímu učiteli. Po předání údajů do databáze Certis vedením školy obdržíš výpis z přihlášky, který překontroluješ a podpisem do protokolu stvrdíš jeho správnost. Protokol podepíšeš do 21. 12. 2020.

  Důležité termíny


  Přihlášku můžeš odevzdat nejpozději do 20. 11. 2020.

  Image

  Profilová maturitní část


  Profilová část maturit se skládá ze tří povinných zkoušek. Zkoušky se konají od 1. červnaa 2021 a skládají se před maturitní komisí. Ústní zkoušky jsou veřejné, písemné zkoušky jsou neveřejné.

   

  Analýza potravin


  • Zkouška z odborných předmětů Biologie a mikrobiologie a Chemie
   vypracování konkrétní úlohy v laboratoří a zpracování laboratorního protokolu
  • Povinná ústní zkouška
   Chemie
  • Volitelný předmět
   (Technologie potravin, Ekonomika, Biologie a mikrobiologie, Informační a komunikační technologie)
  • Technologie potravin


   • Zkouška z odborných předmetů Senzorická analýza potravin a Technologie potravin
    výroba konkrétního potravinářského výrobku nebo senzorické hodnocení vybrané potraviny
   • Povinná ústní zkouška
    Technologie potravin
   • Volitelný předmět
    (Chemie, Ekonomika, Stroje a zařízení, Informační a komunikační technologie)

   Autotronik


   • Praktická maturitní práce
    diagnostika závad, oprava závad
   • Odborné předměty I
    ústní zkouška
   • Odborné předměty II
    ústní zkouška

   Stavební provoz


   • Maturitní práce
    vypracování mat. práce a obhajoba
   • Odborné předměty I
    ústní zkouška
   • Odborné předměty II
    ústní zkouška

   Podnikání


   • Maturitní práce
    vypracování mat. práce a obhajoba
   • Odborné předměty I
    ústní zkouška
   • Odborné předměty II
    ústní zkouška
    

   co je dobré vědět


   Společná část maturit


   • Abys složil maturitu, musíš úspěšně složit všechny její části. Když neuděláš některou z povinných zkoušek, skládáš opravnou zkoušku právě jen z této jedné zkoušky. Máš na to celkem dva opravné termíny.
   • Totéž platí, pokud jde o celou společnou část. Abys ji úspěšně složil, musíš složit všechny tři její dílčí části. Když u některé zkoušky neuspěješ, konáš opravu pouze z této zkoušky.
   • Zkoušky společné části v řádném termínu se konají vždy přímo u nás na škole. Opravné a náhradní zkoušky se konají ve spádových školách.
   • Abys mohl konat opravnou zkoušku, musíš podat řediteli školy přihlášku, úplně stejně, jako jsi podával k řádnému termínu.
    

   Potřebuješ s něčím poradit?


   Zeptej se svého učitele