Přijímací zkoušky nanečisto


Pro přijímačky bez zbytečného stresu

Kdy?

5. března 2024

8:00 - 13:40

Co tě čeká?

V úterý 5. března 2024 se na naší škole uskuteční „Přijímací zkoušky nanečisto“. Pozvánka bude zaslána emailem všem, kteří si k nám podají přihlášku na maturitní obor. Účast je dobrovolná, žáci nemusí potvrzovat svoji účast.

Ilustrační testy připravuje společnost CERMAT. Testy korespondují s otázkami v přijímacích testech. Účastníci se seznámí jak s podobou testů, tak i s časovým omezením na jejich vypracování.

Informace k průběhu

  • Účastníci se dostaví min. 15 minut před zahájením.
  • Ve vstupním vestibulu naleznou rozdělení do skupin a jejich umístění.
  • Ve třídách proběhne prezence účastníků.
  • Účastníci budou respektovat usazení do lavic zadavatelem testů.
  • Na zkoušky s sebou vezměte psací a rýsovací potřeby a dobrou náladu.
  • Vyhodnocení testů (dosažený počet bodů) proběhne v rámci Rozboru testů (žáci si opravený test i zadání odnesou domů).

UŽÍVÁNÍ KALKULÁTORU A TABULEK NENÍ POVOLENO!

Harmonogram

ČAS
DÉLKA
ČINNOST
POMŮCKY
8:00
5 minut
ZAHÁJENÍ
8:05 – 8:15
10 minut
INSTRUKTÁŽ
8:15 – 9:15
60 minut
TEST ČESKÝ JAZYK
modře nebo černě píšící propisovací tužka
9:15 – 10:15
60 minut
ROZBOR TESTU
10:15 – 10:45
30 minut
PŘESTÁVKA
10:45 – 10:55
10 minut
INSTRUKTÁŽ
10:55 – 12:05
70 minut
TEST MATEMATIKA
rýsovací potřeby, modře nebo černě píšící propisovací tužka
12:05 – 13:05
60 minut
ROZBOR TESTU
13:05 – 13:10
5 minut
PŘESTÁVKA
13:10 – 13:40
30 minut
ŠKOLNÍ TEST (jen 4leté obory)
modře nebo černě píšící propisovací tužka

Kontakt


Kde se přijímačky konají?


Švehlova střední škola polytechnická Prostějov
nám. Spojenců 17,
796 01 Prostějov


Máš dotaz?


Email: svehlova@svehlova.cz
Telefon: +420 582 345 624


Chceš být jedním z nás?

Jen ještě nevíš, který obor studovat?

Vyber si ten pravý obor