Kontakty


Kontakty na vedení školy

Jméno
Funkce
Telefon
Email
Ing. Radomil Poles
Ředitel
+ 420 732 511 751
r.poles@svehlova.cz
Ing. Jitka Karhanová
Zástupkyně ředitele
automobilní a stavební obory
+ 420 739 570 041
j.karhanova@svehlova.cz
Ing. Renata Grulichová
Statutární zástupkyně ředitele
potravinářské obory a obor Podnikání
+ 420 733 715 787
r.grulichova@svehlova.cz

Kontakty na pracoviště školy

Kontakt
Adresa
Telefon
Email
Ředitelství školy
nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov
+420 582 345 624
svehlova@svehlova.cz
Odloučené pracoviště Svatoplukova
Svatoplukova 80, 796 02 Prostějov
+420 582 340 013
svehlova@svehlova.cz
Dílny odborného výcviku Určická
Určická 94, 796 01 Prostějov
+420 582 342 121
+420 739 570 044
l.marek@svehlova.cz
Dílny odborného výcviku U Spalovny
U Spalovny 12, 796 01 Prostějov
+420 582 346 285
+420 603 892 251
v.jahoda@svehlova.cz
Školní jídelna
Vojáčkovo nám. 4, 796 01 Prostějov
+420 604 242 676
r.horakova@svehlova.cz
Domov mládeže Fanderlíkova
Fanderlíkova 25, 796 92 Prostějov
+420 737 510 776
dm@svehlova.cz
Domov mládeže Vojáčkovo nám.
Vojáčkovo nám. 4, 796 01 Prostějov
+420 604 242 682
dm@svehlova.cz

Další důležité kontakty

Jméno
Funkce
Telefon
Email
Michaela Niklová
Asistentka ředitele
+420 582 345 624
m.niklova@svehlova.cz
Lucie Rožková
Hlavní účetní (fakturace)
+ 420 775 177 984
l.rozkova@svehlova.cz
Ing. Monika Bezoušková
Účetní (majetek)
+ 420 739 515 141
m.bezouskova@svehlova.cz
Anna Sedláková
Mzdová účetní
a.sedlakova@svehlova.cz
Leo Marek
Vedoucí učitel OV
automobilní obory
+ 420 739 570 044
l.marek@svehlova.cz
Vojtěch Jahoda
Vedoucí učitel OV
stavební obory
+ 420 603 892 251
v.jahoda@svehlova.cz
Petr Fajks
Vedoucí vychovatel
+ 420 604 242 682
p.fajks@svehlova.cz
Romana Horáková DiS.
Vedoucí školní jídelny
+ 420 604 242 676
r.horakova@svehlova.cz
JUDr. Martina Hrbatová
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
+ 420 582 340 934
+ 420 732 511 751
poverenec@svehlova.cz

Kontakty na pedagogické pracovníky

Jméno
Funkce
Email
Mgr. Šárka Janečková
učitelka
s.janeckova@svehlova.cz
Ing. Monika Bezoušková
učitelka
m.bezouskovasvehlova.cz
Mgr. Hedvika Daňková
učitelka
h.dankova@svehlova.cz
Mgr. Jitka Divinová
učitelka
j.divinova@svehlova.cz
Petr Fajks
vedoucí vychovatel
p.fajks@svehlova.cz
Ing. Eva Gefingová
učitelka
e.gefingova@svehlova.cz
Gabriela Greplová
vychovatelka
g.greplova@svehlova.cz
Ing. Renata Grulichová
stat. zást. ředitele školy, učitelka
potravinářské obory a obor Podnikání
r.grulichova@svehlova.cz
PhDr. Soňa Hanáková
učitelka
s.hanakova@svehlova.cz
Mgr. Rostislav Harenčák
učitel
r.harencak@svehlova.cz
Lenka Hyková
asistentka pedagoga
l.hykova@svehlova.cz
Ing. Tatiana Chmelenská
učitelka, výchovná poradkyně
t.chmelenska@svehlova.cz
Ing. Milan Chytil
učitel
m.chytil@svehlova.cz
Ing. Jan Jakšík
učitel
j.jaksik@svehlova.cz
Mgr. Lucie Jurmanová
učitelka
l.jurmanova@svehlova.cz
Ing. Jitka Karhanová
zást. ředitele školy, učitelka
automobilní a stavební obory
j.karhanova@svehlova.cz
Mgr. Gabriela Kobedová
učitelka
g.kobedova@svehlova.cz
Ing. Michal Kratochvíl
učitel
m.kratochvil@svehlova.cz
Marcela Hýblová
bezpečnostní pracovník
m.hyblova@svehlova.cz
Mgr. Luboš Klech
učitel
l.klech@svehlova.cz
Mgr. Alena Kvapilová
učitelka
a.kvapilova@svehlova.cz
Mgr. Jana Macháčková
učitelka
j.machackova@svehlova.cz
Ilona Mendlová
vychovatelka
i.mendlova@svehlova.cz
Ing. Barbora Michalcová
učitelka
b.michalcova@svehlova.cz
Mgr. Alena Nováková
učitelka, výchovná poradkyně
a.novakova@svehlova.cz
Ing. Jana Linhartová
učitelka
j.linhartova@svehlova.cz
RNDr. Jarmila Plisková
učitelka
j.pliskova@svehlova.cz
Ing. Michal Pastorek
učitel
m.pastorek@svehlova.cz
Ing. Radomil Poles
ředitel školy, učitel
r.poles@svehlova.cz
Mgr. Roman Pospíšil
učitel
r.pospisil@svehlova.cz
PhDr. Lucie Rozsypálková
školní psycholog
l.rozsypalkova@svehlova.cz
Ing. Ivan Rýdl
učitel
i.rydl@svehlova.cz
Ing. Michal Řehulka
učitel
m.rehulka@svehlova.cz
Mgr. David Sedláček
učitel
d.sedlacek@svehlova.cz
Ing. Miroslav Sklenář
učitel
m.sklenar@svehlova.cz
Mgr. Radoslava Spurná
učitelka, výchovná poradkyně
r.spurna@svehlova.cz
Mgr. Zuzana Střeláková
vychovatelka
z.strelakova@svehlova.cz
Ing. Jiří Ševela
učitel
j.sevela@svehlova.cz
Mgr. Daniel Šrajbr
učitel
d.srajbr@svehlova.cz
Diana Gutová
asistent pedagoga
d.gutova@svehlova.cz
Jaroslava Tomešová
vychovatelka
j.tomesova@svehlova.cz
Ing. Pavel Toufar
učitel
p.toufar@svehlova.cz
Ing. Miroslav Valachovič
učitel
m.valachovic@svehlova.cz
Ing. Jana Vichtová
učitelka, speiální pedagog
j.vichtova@svehlova.cz
Ing. Rostislav Pospíšilík
učitel
r.pospisilik@svehlova.cz
Bc. Petra Vybíralová
učitelka
p.vybiralova@svehlova.cz
Bc. Petr Lainka
učitel
p.lainka@svehlova.cz
Hana Orságová
vychovatelka
h.orsagova@svehlova.cz
Mgr. Šárka Cetkovská
učitelka
s.cetkovska@svehlova.cz
Mgr. Kateřina Páleníčková
učitelka
k.palenickova@svehlova.cz
Ing. Eva Hemerková Slováková
učitelka
e.slovakova@svehlova.cz
Ing. Miroslav Jenčík
učitel
m.jencik@svehlova.cz
Mgr. Marek Ullman
učitel
m.ullman@svehlova.cz
Ing. Monika Vančurová
učitelka
m.vancurova@svehlova.cz
Ing. Radovan Mikulka
učitel
r.mikulka@svehlova.cz

Učitelé odborného výcviku

Jméno
Funkce
Email
Jméno
Funkce
Email
Milan Černý
učitel OV
m.cerny@svehlova.cz
Petr Černý
učitel OV
p.cerny@svehlova.cz
Marcel Dedek
učitel OV
m.dedek@svehlova.cz
Radim Dedek
učitel OV
r.dedek@svehlova.cz
Zdeněk Dohnal
učitel OV
z.dohnal@svehlova.cz
Dušan Foltýn
učitel OV
d.foltyn@svehlova.cz
Oldřich Hemerka
učitel OV
o.hemerka@svehlova.cz
Tomáš Hrdlička
učitel OV
t.hrdlicka@svehlova.cz
Vojtěch Jahoda
vedoucí učitel OV - stavební obory
v.jahoda@svehlova.cz
Jan Jurník
učitel OV
j.jurnik@svehlova.cz
Tomáš Prchlík
učitel OV
t.prchlik@svehlova.cz
Vlastimil Kasprzyk
učitel OV
v.kasprzyk@svehlova.cz
Bruno Kolík
učitel OV
b.kolik@svehlova.cz
David Krátký
učitel OV
d.kratky@svehlova.cz
Leo Marek
vedoucí učitel OV - automobilní obory
l.marek@svehlova.cz
Pavel Opavský
učitel OV
p.opavsky@svehlova.cz
Robert Pajchl
učitel OV
r.pajchl@svehlova.cz
Jiří Peška
učitel OV
j.peska@svehlova.cz
Vojtěch Pospíšil
učitel OV
v.pospisil@svehova.cz
Tomáš Prchlík
učitel OV
t.prchlik@svehlova.cz
Vojtěch Rozsíval
učitel OV
v.rozsival@svehlova.cz
Jindřich Šlézar
učitel OV
j.slezar@svehlova.cz
Jaroslav Trávníček
učitel OV
j.travnicek@svehlova.cz
Lenka Valčíková
učitelka OV
l.valcikova@svehlova.cz
Nela Vybíhalová
učitelka OV
n.vybihalova@svehlova.cz
Martin Verner
učitel OV
m.verner@svehlova.cz
Jiří Jančík
učitel OV
j.jancik@svehlova.cz
Adam Koudelka
učitel OV
a.koudelka@svehlova.cz
Pavel Večeřa
učitel OV
p.vecera@svehlova.cz
Petr Hanák
učitel OV
p.hanak@svehlova.cz
Petr Šustek
učitel OV
p.sustek@svehlova.cz

Zpět na kontakty