Slavnostní předávání maturitního vysvědčení

In Aktuality by Petr Fajks

Dne 31. 5. 2022 ve 12.30 se konalo v obřadní síni Městské radnice v Prostějově slavnostní předávání maturitního vysvědčení úspěšným absolventům studia. Jednalo se o studenty třídy 4.A oboru Analýza potravin, třídy 4.AT oboru Autotronik a studenty nástavbového studia třídy 2.PA oboru Podnikání. Ze třídy 2.PA získalo maturitní vysvědčení 13 žáků a 2 žáci prospěli s vyznamenáním. Ve třídě 4.A studium úspěšně absolvovalo 15 žáků a z toho 6 prospělo s vyznamenáním. Ze třídy 4.AT získalo maturitní vysvědčení 11 žáků a z toho 1 žák prospěl s vyznamenáním.
Spolu s rodiči a učiteli popřáli všem absolventům mnoho úspěchů do dalšího života i vzdělávání také ředitel školy – Ing. Radomil Poles a zástupci ředitele – Ing. Renata Grulichová a Ing. Jitka Karhanová.