Přírodovědný jarmark 2023

In Aktuality by Petr Fajks

V pátek 16. června se naši žáci tříd 1.A/TCH, 2.A/TCH a 3.A/TCH zúčastnili Přírodovědného jarmarku, který se konal v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zároveň připomněl 70. výročí založení fakulty s příznačným heslem „Příroda slaví!“ V budově fakulty byly připraveny zábavné interaktivní experimenty, soutěže a také prezentace zajímavých vědeckých témat. Přírodovědný jarmark je zábavná edukativní akce, která pomáhá u dětí a studentů formovat větší porozumění a úctu k přírodě, podporuje jejich ekologické myšlení a může v nich zažehnout vášeň pro vědu. Účastníci Přírodovědného jarmarku si mohli vyzkoušet testy barvocitu, vytvořit jednoduchý program na počítači či si projít laserové bludiště. Nachystány byly i speciální difrakční brýle, aktivity spojené s projektem Dotkni se vesmíru, jazyková laboratoř a nechybělo ani luštění matematických šifer. Jarmark žákům přinesl řadu teoretických znalostí a praktických zkušeností, což se projevilo zájmem o danou problematiku.