Příběh železa aneb železo v přírodě, dějinách a experimentu

In Aktuality by Petr Fajks

V pátek 23. června navštívily třídy 1.A/TCH a 2.A/TCH Muzeum a galerii v Prostějově, kde se zúčastnily výstavy „Příběh železa aneb železo v přírodě, dějinách a experimentu“. Výstava mapuje historii výroby a zpracování železa. Geologická část pojednává o minerálech železa, typech železných rud a jejich zpracování v České republice i v Evropě. Archeologická část prezentuje nálezy železných předmětů od nejstarších výrobků ze starší doby železné přes početné exempláře z různých lokalit. Žáci byli seznámeni i s experimentální tavbou železné rudy a zopakovali si známé pojmy z výuky jako struska, milíř, dmychadlo, odpich… Výstava je zapůjčená z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.