Básník Jiří Wolker

In Aktuality by Petr Fajks

Dne 23. června naše paní učitelka z češtiny připravila pro nás vycházku do města a zadala nám úkoly, které jsme měli najít a zapsat na připravený list.
1. Měli jsme zjistit, kde se nachází Pomník Jiřího Wolkera, z kterého roku je dílo a kdo je jeho autorem.
2. Kde se nachází bronzová socha a z kterého roku je dílo?
3. Který dům na náměstí T. G. Masaryka je jeho rodný dům?
4. Jaký nápis je na hrobě Jiřího Wolkera a kde je pohřben?
Rozdělili jsme se na 4 skupiny a každá plnila přidělený úkol. Po splnění úkolů jsme se společně vyfotili a řekli připravené odpovědi. Vycházka nám přiblížila život Jiřího Wolkera.
Žáci třídy 2. OVP