Přednáška

In Aktuality by Petr Fajks

24. 6. 2022 se uskutečnila závěrečná přednáška v rámci projektu Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.
Lektory byli M. Kušnír, A. Surma a mediátorkou M. Khailová.
Název přednášky zněl Kurz zdravého životního stylu.
Probíraná témata :
– Význam očkování
– Prevence nádorových onemocnění
– Samovyšetření prsu
– Samovyšetření varlat
– Prevence dopravních nehod

Na závěr přednášky obdrželi žáci 1. a 3.ročníku certifikát o účasti na kurzu.