Návštěva botanické zahrady

In Aktuality by Petr Fajks

Žáci prvního ročníku Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov oboru Truhlář a Tesař navštívili 22. 6. 2022 Botanickou zahradu Petra Albrechta v Prostějově v rámci výuky předmětu Materiály. Zaměřili jsme se zde na poznávání dřevin.
Botanická zahrada nabízí systematický přehled bylin. Roste zde 1500 rostlin ze 105 čeledí a menší počet dřevin. Zahrada je pojmenována po svém zachránci. Petr Albrecht zachránil zdejší botanickou zahradu již za komunismu, kdy měla být zlikvidována kvůli rozšiřování kasáren.
V zahradě rostou nejen domácí dřeviny, ale i evropské a zámořské. Pěstovaná flora je zde zaměřena i na prezentaci regionální květeny – Kosíř, Předina, Grygov, Hněvotínské skály.
Žákům se prohlídka zahrady velmi líbila, ocenili krásu zahrady a podrobné názvy dřevin, keřů a bylin na označených cedulkách.
Přínosem byl v těchto slunečných dnech i příjemný stín pod stromy.