Informace k testování žáků

In Aktuality by Petr Fajks

Ve dnech 1., 6. a 9. 92021 budou žáci testováni vždy na začátku 1. vyučovací hodiny.
Ve škole budou používat ve společných prostorách respirátory, v den testování si je ponechají také do doby, než budou mít negativní test. Jinak v učebnách respirátory mohou sundat.

Výjimku z testování mají žáci, kteří jsou na COVID očkovaní nebo prodělali onemocnění před méně než 180 dny nebo mají platný test. Tito žáci se netestují, musí mi předložit doklad (certifikát o očkování nebo lékařské potvrzení o prodělání nemoci nebo potvrzení o absolvování testu v certifikovaném zařízení). Doklad můžete předem poslat elektronicky třídnímu učiteli, případně předložit 1. 9. 2021. Pokud žák není přítomen v okamžiku testování, otestuje se neprodleně po příchodu do školy.