Doučování žáků škol realizace

In Aktuality by Petr Fajks

Naše škola je zapojena do projektu:
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE
INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Cíl programu: Je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.
Dvě významné změny oproti podzimnímu programu doučování: Finance bude možné požít pouze na individuální nebo skupinové doučování (nikoli na aktivity socializačního charakteru) a dále je nově umožněno středním školám a konzervatořím využít prostředky na doučování všech žáků, tedy nejen pro žáky závěrečných ročníků.
Kdo může doučovat: Doučovat mohou i nadále nejen pedagogičtí pracovníci daných škol, ale i další odborníci z řad veřejnosti, studenti vysokých škol, popř. dobrovolníci (po uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti). Je také ponechána flexibilita frekvence doučování pro jednotlivé žáky i velikosti skupin pro skupinové doučování.