Adaptační kurz

In Aktuality by Petr Fajks

Adaptační kurz určený pro první ročníky maturitních oborů Autotronik a Analýza potravin je příjemným zpestřením začátku školního roku. Náplní třídenního kurzu jsou seznamovací aktivity a hry na prolomení ostychu mezi žáky. V letošním roce jsme zamířili do překrásného prostředí litovelského Pomoraví, a to konkrétně na Loveckou chatu v Horce nad Moravou (5.9.-7.9. 2022). První den žáky čekala procházka na rozdvojení řeky Moravy do Hynkova, kde proběhly první hry na prolomení ostychu. Večerní program byl zakončen kolektivní hrou „Kufr“ či „Poznej hudbu k filmu nebo interpreta“. Náplní druhého dne dopoledne byly aktivity na kooperaci mezi žáky, na to, jak jsou schopni spolupracovat a domluvit se vzájemně mezi sebou. Pedagogové pro ně nachystali 8 úkolů, které žáci měli řešit za pomocí vlastního důvtipu a spolupráce. V odpoledních hodinách proběhla fyzicky náročnější hra „Duatlon“, po vzoru dnes velmi populárního sportu biatlon (běh a střelba ze vzduchové pušky). Večerní program se nesl v duchu táborového ohně, společného opékání špekáčků a slavnostního vyhlášení všech společných aktivit. Účelem adaptačního kurzu bylo seznámení se s novými spolužáky, ale i s třídním učitelem a nastavení základních pravidel do čtyřletého studia. Žákům děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve studiu na Švehlově střední škole polytechnické Prostějov.