Adaptační kurz

In Aktuality by Petr Fajks

Adaptační kurz určený pro první ročníky maturitních oborů Autotronik a Analýza potravin je příjemným zpestřením začátku školního roku. Náplní třídenního kurzu jsou seznamovací aktivity a hry na prolomení ostychu mezi žáky. V letošním roce jsme pro změnu zamířili do lesů Drahanské vrchoviny, a to konkrétně do tábora Protivanov (6. 9. – 8. 9. 2021). První den žáky čekala procházka na nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny (Skalky 735 m.n.m.) , kde proběhly první hry na prolomení ostychu. Večerní program byl zakončen kolektivní hrou „Kufr“ či „Poznej hudbu k filmu nebo interpreta“. Náplní druhého dne dopoledne byly aktivity na kooperaci mezi žáky, na to, jak jsou schopni spolupracovat a domluvit se vzájemně mezi sebou. Pedagogové pro ně nachystali 8 úkolů, které žáci měli řešit za pomocí vlastního důvtipu a spolupráce. V odpoledních hodinách proběhla fyzicky náročnější hra „Duatlon“, po vzoru dnes velmi populárního sportu biatlon (běh a střelba ze vzduchové pušky). Díky krásnému a teplému počasí proběhly na zdejším rybníce souboje mezi rafty. Večerní program se nesl v duchu táborového ohně, společného opékání špekáčků a slavnostního vyhlášení všech společných aktivit. Účelem adaptačního kurzu bylo seznámení se s novými spolužáky, ale i s třídním učitelem a nastavení základních pravidel do čtyřletého studia. Žákům děkujeme a přejeme mnoho úspěchů ve studiu na Švehlově střední škole polytechnické Prostějov.