Realizované projekty v rámci programu Erasmus+

In Aktuality, Obecné by Petr Fajks

V rámci programu Erasmus+ jsme realizovali v roce:
2016 projekt s registračním číslem: 2016-1-CZ01-KA102-022986
2017 projekt s registračním číslem: 2017-1-CZ01-KA102-034573
2018 projekt s registračním číslem: 2018-1-CZ01-KA102-046926
Cílem všech typů mobility (v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže) je podporovat studující a umožnit jim osvojení svých schopností, znalostí či dovedností a zvýšit tak jejich osobní rozvoj a zaměstnanost. Žáci naší školy si zdokonalovali znalosti cizích jazyků, zvýšili si podvědomí o jiných kulturách a zemích, zapojili se do sítě mezinárodních kontaktů a získali smysl pro evropské občanství a evropskou identitu.
Cílovou skupinou projektu byli žáci oborů Autotronik, Mechanik opravář motorových vozidel, Technologie potravin, Analýza potravin. Pracovní stáže automobilních oborů probíhala dvakrát v Miláně a jednou v Budapešti. Zde získali naši žáci nové cenné zkušenosti v oblasti opravy motorových vozidel. Pracovní stáže potravinářských oborů probíhala třikrát ve Vídni. Ve firmách v potravinářském odvětví získali zkušenosti od přejímky zboží a transportu zboží přes zpracování potravin až po laboratorní analýzu kvality potravin v laboratoři.
Hlavním posláním stáže bylo procvičení komunikace v cizím jazyce, žáci se naučili orientovat se a být samostatní v novém prostředí a získali praxi v oboru. Studenti vždy byli rozděleni do skupin, kde pracovali pod odborným dohledem zkušených pracovníků. Po absolvování praxe bylo výstupem pro všechny žáky získání certifikátu YOUTHPASS. Kromě získaných zkušeností a nových poznatků v oboru si studenti přivezli i zážitky z víkendových výletů.