Spolupráce Švehlovy SŠP a firmy Mubea

In Aktuality by Petr Fajks

Mubea – je celosvětově významný partner výrobců automobilů. Tato firma je součástí německé globální společnosti se stoletou tradicí. Mají 30 výrobních závodů s více než 12 000 zaměstnanci. Je to firma špičkové kvality, která používá moderní materiály, nové konstrukční technologie a výrobní metody pro konstrukci lehčích automobilů. Zároveň patří firma Mubea k největším a nevýznamnějším zaměstnavatelům v regionu.
Spolupráce se studenty – firma Mubea je jedním z nejvýznamnějších partnerů při spolupráci se středními školami a poskytuje komplexní podporu studentům v průběhu studia i po jeho ukončení.
Kromě zázemí pro praxi poskytla firma Mubea Švehlově střední škole polytechnické také finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč. Z tohoto příspěvku bude pořízen materiál pro praktickou výuku, studijní materiály a vybavení odborných učeben.