Prezentační školení firmy KOPOS Kolín na Švehlově střední školy polytechnické Prostějov

In Aktuality by Petr Fajks

Dne 7. 10. 2021 proběhlo na naší škole prezentační školení firmy KOPOS Kolín, kterého se zúčastnili žáci třídy 2 ES. Přednášející byl pan J. Hajný z firmy KOPOS Kolín a přednášku organizoval učitel odborných předmětů P. Hodina. Žáci byli seznámeni s historií a vznikem české firmy na výrobu elektroinstalačního materiálu. Hlavním tématem této přednášky byly instalační krabičky a jejich využití v praxi. Žákům se přednáška, která trvala asi 2,5 hodiny, velmi líbila a byla zajímavým zpestřením výuky. Na závěr žáci dostali kontrolní test, v rámci kterého si ověřili svoji pozornost během přednášky. S firmou KOPOS jsme se domluvili na další spolupráci a bylo přislíbeno další školení za 4-5 měsíců na téma elektroinstalační lišty. Dále bude probíhat spolupráce v oblasti propagace, v rámci které je firma ochotna dodat reklamní panely na odborný výcvik a vzorky svých výrobků pro výuku.