IKAP 2022 – Workshop pro žáky ZŠ

In Aktuality by Petr Fajks

V rámci projektu „Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017425) proběhl Workshop pro žáky ZŠ „Děláme pokusy v chemii“. Osmé třídy základních škol ZŠ Majakovského a ZŠ Vrbátky si vyzkoušely hned dvě metody oddělování složek směsi. Žákům byla nejdříve demonstračním pokusem představena destilace směsi ethanolu a vody, a poté si sami žáci ve skupinkách mohli vyzkoušet filtraci směsi křídy a vody pomocí filtrační aparatury. Workshop byl doplněn efektními pokusy, a to například vývoj vodíku do mýdlové vody s následným zapálením mýdlových bublin, a dále potopení Titanicu (reakce sodíku a vody).