Exkurze na Katedru analytické chemie UPOL

In Aktuality by Petr Fajks

Ve středu 22. 3. 2023 se žáci třídy 3.A/TCH zúčastnili exkurze na Univerzitě Palackého v Olomouci. Konkrétně navštívili Katedru analytické chemie, kde pro ně byla připravena přednáška na téma „Analýza potravin v praxi“ se spoustou zajímavých postřehů z praxe a také prohlídka pracovišť s přístroji, které se dnes běžně používají k rozborům potravin, ale i dalším analýzám. Měli tak možnost slyšet aktuální informace ze světa analýzy a vidět přístroje, které jinak znají jen teoreticky z fotografií. Hlavním posláním této exkurze bylo doplnění výuky o praktickou ukázku a rozšíření obzorů našich žáků. Věřím, že se obojí zdařilo.