Den otevřených dveří

In Aktuality by Petr Fajks

Ve středu 15. 1. 2020 proběhl letošní třetí Den otevřených dveří spojený s Projektovým dnem. Byla představena nabídka studijních a učebních oborů včetně ukázky na naší škole a přijímací řízení pro školní rok 2020/2021.
Návštěvníci a zájemci o studium měli možnost prohlédnout si celou školu a její vybavení včetně specializovaných učeben, laboratoří pro výuku chemie nebo biologie, odborné učebny a dílny odborného výcviku. Naši žáci předvedli zájemcům o studium, co už se ve škole naučili. Projektového dne se zúčastnili žáci ze základních škol, tentokrát ze ZŠ Majakovského.

Automobilní obory
Potravinářské obory