Bobřík informatiky

In Aktuality by Petr Fajks

Ve dnech 6. 11. – 20. 11. 2023 proběhla celostátní soutěž pod názvem Bobřík informatiky, ve které vybraní žáci základních a středních škol porovnali síly v řešení úloh na témata:
• algoritmizace a programování,
• porozumění informacím a jejich reprezentacím (kódování, jazyk, šifrování), strukturám (grafy, mapy), procesům,
• řešení problémů (hledání strategií, logika, matematické základy informatiky),
• digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti používání technologií.

Naše škola se zapojila do soutěže hned v několika kategoriích. Nejvíce žáků se zapojilo v kategorii Junior, kde byl počet soutěžících 75. V kategorii senior se zúčastnilo 12 žáků.
Úspěšným řešitelem v soutěži je ten, kdo získá alespoň 120 bodů ze 192 bodů, a to se podařilo osmi žákům z celkového počtu 87 soutěžících ve všech soutěžních kategoriích. V časovém limitu 40ti minut bylo potřeba správně vyřešit 12 úloh.

Celkem se za všechny kategorie zúčastnilo 216.803 žáků ze zapojených škol v ČR. Soutěž za školu organizoval Mgr. Rostislav Harenčák