Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan

Dne 14. 10. 2015 se zúčastnili žáci 1. a 2. ročníku v kategorii Junior soutěže Přírodovědný klokan. Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědná a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných MŠMT.

V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.
Nejúspěšnějšími řešiteli na Švehlově střední škole polytechnické byli:

Třída 1.A/AT: Nikol Škantárová, Růžena Váňová   
Třída 2.A: Lukáš Němec, Kateřina Pelcová