Provozní služby 69-54-E/01

 

pdf

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky ve speciální škole, případně v nižším ročníku základní školy, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
2 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
závěrečná zkouška


ABSOLVENT DISPONUJE

  • ovládá šití oděvů, bytových doplňků,
  • zvládá opravy prádla,
  • dovede připravit jednoduché pokrmy a nápoje,
  • disponuje vědomostmi a dovednostmi v péči o fyzické a duševní zdraví,
  • estetickými dovednostmi při úpravě bytových prostorů, zejména při stolování.

UPLATNĚNÍ

  • v oblasti společného stravování – může vykonávat pomocné práce při přípravě pokrmů,
  • v domácnostech,
  • v hotelích,
  • v ubytovacích, sociálních, zdravotnických zařízeních, kancelářích a veřejných prostorách v oblasti úklidu.