Elektrikář-silnoproud 26-51-H/02

 

pdf
Movieoptimalizováno pro Firefox
zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
3 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
závěrečná zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
nástavbové studium


ABSOLVENT DISPONUJE

  • orientací v technických principech využívání a rozvodu elektrické energie,
  • rozlišuje bezpečnostní a kvalifikační specifika pro práci a obsluhu na elektrických zařízeních,
  • zapojuje, uvádí do provozu, diagnostikuje a opravuje s pomocí technické dokumentace elektrické obvody, vždy v souladu s platnými normami a předpisy,
  • rozumí funkčním principům používaných elektrických strojů a přístrojů, nejčastějším druhům elektronických zařízení, umí tato zařízení v případě poruchy diagnostikovat a odstranit příčinu poruchy.


UPLATNĚNÍ

  • provádí identifikaci závad s použitím diagnostických měřících přístrojů, stanovuje rozsah a způsob opravy,
  • vykonává dělnické činnosti v oblastech:
    práce na rozvodech elektrické energie v obytných a průmyslových objektech, na montáži, na údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích a regulačních přístrojů,
  • vykonává servisní a montážní práce.

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy.