Školení RIGIDUR

In Školení by svehlova_stredni_skola_polytechnicka_prostejov

MONTÁŽNÍ – ŠKOLENÍ
sádrovláknité desky
(9.00 – 15.00 hod.)

1. Teoretická část (9.00 – 12.00)
Stručně o firmě-kompletní sortiment

Co je to sádrovláknitá deska RIGIDUR

 • výroba
 • charakteristika
 • všeobecné použití
 • výhody (nevýhody)

Oblasti použití desek RIGIDUR

 • STATIKA (dřevostavby)
 • AKUSTIKA (stěny, podlahy,…)
 • POŽÁRNÍ ODOLNOST
 • VLHČÍ PROSTORY (koupelny,…)

RIGIDUR v podlahových systémech

 • všeobecně
 • skladby
 • montáž
 • RIGIDUR a podlahové topení (teplovodní,elektrické)
 • detaily

2. Oběd (12.00 – 13.00)
3. Praktická část (13.00 – 14.15)

 • Montáž na dřevěnou konstrukci – sponkování
 • Ukázka lepené a tmelené spáry
 • Montáž podlah na vyrovnávací podsyp

4. Diskuse (14.15 – 15.00)
5. Závěr (15.00)

Termíny:
Podle požadavku.