Zedník 36-67-H/01

 

pdf
Movieoptimalizováno pro Firefox
zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
3 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
závěrečná zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
nástavbové studium


ABSOLVENT DISPONUJE

  • vykonává zednické, betonářské, omítkářské a obkladačské práce,
  • podle prováděcího výkresu zvládne vlastní realizaci bytové zástavby pro komerční či soukromé účely,
  • provádí základní zednické práce na pozemních stavbách (tj. betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché hydroizolace a tepelné izolace),
  • osazuje výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov,
  • zhotovuje části zednických stavebních výrobků a konstrukcí,
  • orientuje se v průvodní technické dokumentaci a kreslí stavební náčrty.

UPLATNĚNÍ

  • ve stavebních firmách jako dělník, vedoucí čety, stavbyvedoucí či mistr.

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy,
  • Žákům je v rámci systému „Podpora učňovského školství" v průběhu jejich profesní přípravy poskytována finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje.