Zednické práce 36-67-E/01

 

pdf

video

optimalizováno pro Firefox

zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky ve speciální škole, případně v nižším ročníku základní školy, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
3 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
závěrečná zkouška


ABSOLVENT DISPONUJE

  • absolvent opravářských prací disponuje odborností v opravářských a servisních činnostech,
  • absolvent zahradnických prací vykonává jednoduché práce při výrobě zeleniny, ovoce, květin či sadovnických výpěstků,
  • absolvent zednických prací vykonává jednoduché zednické práce.

UPLATNĚNÍ

  • opravářské práce – údržbář a opravář strojů, strojních součástí a zařízení používaných při pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat; provádí ruční a strojní obrábění kovů; běžné opravy traktorů a přípojných vozidel,
  • zahradnické práce – uplatnění ve všech oblastech zahradnické výroby; pěstitel rostlin ve volné půdě a ve sklenících; provádí údržbu sadovnických úprav a zhotovuje běžné vazačské výrobky,
  • zednické práce – připravuje stavební směsi a materiály; provádí jednoduché betonářské, omítkářské a izolační práce; osazuje prefabrikáty a výrobky přidružené stavební výroby; ovládá zdění zdiva různých druhů materiálů.

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Studentům zednických prací je v rámci systému „Podpora učňovského školství“ v průběhu jejich profesní přípravy poskytována finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje.