Výrobce potravin 29-51-H/01

pdf
Movieotimalizováno pro Firefox
zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
3 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
závěrečná zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
nástavbové studium


ABSOLVENT DISPONUJE

 • znalostmi v oblasi technologie, hygieny potravin,
 • znalostmi přírodních věd,
 • schopnostmi kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém jazyce,
 • dovednostmi v užívání prostředků ICT.


UPLATNĚNÍ

 • při výkonu povolání výrobce potravin v pozici zaměstnance v příslušné potravinářské výrobě při průmyslovém zpracování surovin, pomocných látek a přísad na výrobky cukrovinkářské, konzervárenské, sladovnické a pivovarnické, mlékárenské, mlynářské, případně vinařské,
 • jsou připraveni obsluhovat výrobní linky,
 • provádět základní údržbu technologického zařízení,
 • hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků podle standardů,
 • skladovat, balit a exportovat hotové výrobky.

NEPŘEHLÉDNĚTE

 • Studenti mohou získat ABSOLVENTSKÉ STIPENDIUM.
 • Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy - Penam, a. s., Mlékárna Otinoves s. r. o., Makovec a. s., Granette a Starorežná Distillers a. s., Pekařství MaM s. r. o., Jalínek Antonín, Kaufland, Tesco a. s.