Truhlář 33-56-H/01

 

pdf
Movieoptimalizováno pro Firefox
zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
3 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
závěrečná zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
nástavbové studium


ABSOLVENT DISPONUJE

  • provádí opravy a renovace nábytku a stavebně truhlářských prvků,
  • ovládá pracovní činnosti v oblasti kontroly a jakosti výrobků,
  • provádí montáže a osazování výrobků v objektech,
  • zhotovuje v požadované kvalitě nábytek a bytové zařízení, stavebně truhlářské výrobky apod.

UPLATNĚNÍ

  • uplatní se při výkonu povolání truhlář v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých nebo malých provozech i živnostech,
  • umí provádět základní truhlářské práce na pozemních dřevozpracujících i inženýrských stavbách a provozovnách (tj. realizace nábytku a truhlářských komponentů),
  • plní důležité úkoly při výkonu dalších prací na stavbě jako je montáž jednoduchých truhlářských konstrukcí, palubek a obkladů.

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy.
  • Žákům je v rámci systému „Podpora učňovského školství" v průběhu jejich profesní přípravy poskytována finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje.