Tesař 36-64-H/01

 

pdf
Movieoptimalizováno pro Firefox
zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
3 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
závěrečná zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
nástavbové studium


ABSOLVENT DISPONUJE

  • vykonává tesařské práce,
  • svazuje a montuje jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu,
  • kontroluje provedení a osazení stavebních tesařských výrobků a konstrukcí,
  • orientuje se v průvodní technické instalační dokumentaci a kreslí montážní náčrty.

UPLATNĚNÍ

  • provádí základní tesařské práce na pozemních dřevozpracujících i inženýrských stavbách a provozovnách (tj. realizace střešních konstrukcí, nosných konstrukcí, bednění a pažení výkopů povrchových úprav),
  • plní důležité úkoly při výkonu dalších prací na stavbě jako je montáž jednoduchých tesařských konstrukcí, střešních oken a dalších střešních těles,
  • provádí nátěry doplňků střech a montáž záchytných konstrukcí pro práci ve výškách.

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy,
  • Žákům je v rámci systému „Podpora učňovského školství" v průběhu jejich profesní přípravy poskytována finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje.