Technologie potravin 29-41-M/01

 

pdf
Movieoptimalizováno pro Firefox
zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost


DÉLKA STUDIA
4 roky


ZAKONČENÍ STUDIA
maturitní zkouška


MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
studium na vysoké škole


ABSOLVENT DISPONUJE

 • vysokou odborností v oblasti technologie, hygieny potravin a výživy,
 • znalostmi přírodních věd,
 • dovednostmi pracovat s odbornými texty,
 • schopnostmi kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém nebo německém jazyce,
 • dovednostmi v užívání prostředků ICT.

UPLATNĚNÍ

 • potravinářský technik - vedoucí směn a vedoucí jednotlivých provozních středisek,
 • kontrolor jakosti při výrobě a kontrole potravin v potravinářském odvětví a dalších příbuzných odvětvích,
 • technolog v potravinářském provozu, při tvorbě systému HACCP,
 • v oblasti nákupu surovin a pomocných látek,
 • v odbytu a prodeji surovin a potravinářských výrobků,
 • v obchodních firmách v oblasti marketingu potravin,
 • při kontrole a péči o životní prostředí.

NEPŘEHLÉDNĚTE

 • Studenti mohou získat PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM až do výše 1 600,- Kč/měsíc.
 • V rámci studia probíhá individuální praxe studentů na smluvních pracovištích v potravinářských provozech.