Svářečská škola

x

Švehlova střední škola polytechnická nabízí svářečské kurzy dle ČSN 05 0705 pro svařování oceli, mědi a plastů ve vlastní svářečské škole.

Žáci školy mají možnost získat níže uvedená oprávnění ke svařování v rámci výuky zdarma, uhradí pouze poplatek související s vykonáním zkoušky a vystavením průkazu.

 
 
 

Ocel

Základní kurzy svařování: 

Název kurzu: ZK-135 1.1 (trvání 5 týdnů)
Základní kurz svařování elektrickým obloukem tavící se elektrodou v aktivním plynu CO2 nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev

Název kurzu: ZK-311 1.1 (trvání 5 týdnů)
Základní kurz svařování kyslíko-acetylenovým plamenem nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev

 

Kurzy zaškolení svařečských pracovníků: 

Název kurzu: ZP-111-1 1.1 (trvání 5 dnů)
Stehování elektrickým obloukem obalovanou elektrodou nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev

Název kurzu: ZP-311-1 1.1 (trvání 5 dnů)
Stehování kyslíko-acetylenovým plamenem nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev

Název kurzu: ZP-311-2 1.1 (trvání 5 dnů)
Řezání a drážkování kyslíko-acetylenovým plamenem nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev

Měď

Název kurzu: ZP 912/942–8 31 (trvání 5 dnů)
Doplňkový kurz pro instalatéry a topenáře, kteří mají  ZK-311-1 1.1

Metoda: pájení naměkko a natvrdo trubek z mědi a měděných slitin do průměru 54 mm

Plasty

Kurzy pro instalatéry, topenáře a vodaře – pro domovní rozvody vody a UT, vodovodní přípojky.

Název kurzu: ZP 11 P2 (trvání 4 dny)

Metoda: svařování PP trubek horkým tělesem na tupo

Název kurzu: ZP 15 P2 (trvání 4 dny)

Metoda: svařování trubek polyfúzní

Periodické doškolování a přezkoušení

Pro absolventy i pro všechny zájemce škola provádí periodické doškolování a přezkoušení svářečů z bezpečnostních předpisů ve smyslu ČSN 050705 a TP 134