Stavební provoz nástavbové denní studium 34-44-L/52

 

pdf

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
výuční list ve stavebních oborech

DÉLKA STUDIA
2 roky – nástavbové studium

ZAKONČENÍ STUDIA
maturitní zkouška

MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
studium na vysoké škole


ABSOLVENT DISPONUJE

 • vysokou odborností v oblasti stavebních materiálů, technologie provádění staveb, stavební mechaniky,
 • znalostmi pozemních staveb,
 • dovedností pracovat s odbornými texty,
 • schopností kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém nebo německém jazyce
 • dovednostmi v užívání prostředků ICT.

UPLATNĚNÍ

 • povolání stavební technik pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí,
 • manažerské funkce v přípravné a realizační fázi staveb,
 • v problematice investorské přípravy stavby,
 • ve výkonu předvýrobní přípravy stavby,
 • řídit a kontrolovat provádění pozemních staveb a jejich stavebních úprav,
 • řízení podřízených pracovníků a organizování stavebních prací.

NEPŘEHLÉDNĚTE

 • V rámci studia probíhá individuální praxe studentů na smluvních pracovištích.