Školská rada

Školská rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Školská rada se zřizuje s účinností od 1. 1. 2009.

 

zástupci ze strany zřizovatele: bydliště
Ladislav Okleštěk  Výšovice

poslanec PČR, místopředseda výboru pro věřejnou správu
a regionální rozvoj

Mgr. Jiří Pospíšil  Prostějov
náměstek primátorky města Prostějova 
   
zástupci z řad pedagogického sboru:
RNDr. Jarmila Plisková  Prostějov
učitelka odborně vzdělávacích předmětů 
Jindřich Šlezar  Prostějov
učitel odborného výcviku automobilních oborů 
    
zástupci z řad rodičů a zletilých žáků: 
Dana Doležalová  Prostějov
v evidenci ÚP Prostějov 
Vladimír Zajíc  Klenovice na Hané
majitel firmy Autoservis Zajíc