Podnikání nástavbové denní studium 64-41-L/51

 

pdf

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
výuční list v 3letém učebním oboru SOU

DÉLKA STUDIA
2 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
maturitní zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
studium na vysoké škole


ABSOLVENT DISPONUJE

  • znalostmi ekonomických a právních disciplín, které se týkají podnikatelských aktivit,
  • činnostmi spojenými s nákupem, výrobou nebo poskytováním služeb,
  • praktickými znalostmi při zabezpečování finančního hospodaření podniku (účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda),
  • schopnostmi uplatňovat efektivní marketingové strategie, provádět marketingový výzkum, sběr a analýzu dat,
  • dovednostmi pracovat v týmu, řídit menší kolektiv pracovníků, řešit problémové situace, korigovat své jednání se spolupracovníky,
  • dovednostmi pracovat s odbornými texty,
  • schopností kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém nebo německém jazyce,
  • dovednostmi v užívání prostředků ICT.

UPLATNĚNÍ

  • ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti podniku,
  • řízení vlastní firmy.