Organizace školního roku a prázdnin

Přehled prázdnin

3. 9. 2018
29. - 30. 10. 2018
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
3. 1. 2019
 31. 1. 2019
1. 2. 2019
 4. 2. - 10. 2. 2019
  18. 4. 2019
 28. 6. 2019
 29. 6. - 1. 9. 2019
 2. 9. 2019

 

pdfZahájení školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Zahájení vyučování
Ukončení prvního pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Ukončení druhého pololetí
Hlavní prázdniny
Zahájení následujícího školního roku 2018/2019

ŘEDITELSKÁ VOLNA

3. - 4. 1. 2019
6. - 7. 5. 2019

Vyučovací hodiny

vyučovací hodina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

čas
07:45 - 08:30
08:35 - 09:20
09:25 - 10:10
10:30 - 11:15
11.20 - 12:05
12:20 - 13:05
13:10 - 13:55
14:00 - 14:45
14:50 - 15:35

délka přestávky (minuty)
5
5
20
5
15
5
5
5