Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01

 

pdf
Movieoptimalizováno pro Firefox
zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
3 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
závěrečná zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
nástavbové studium


ABSOLVENT DISPONUJE

  • provádí údržbu, diagnostiku, seřizování a opravy traktorů, samojízdných strojů a mechanizačních prostředků používaných v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat, • součástí vzdělávacího programu je příprava k získání oprávnění pro svařování elektrickým obloukem, elektrickým obloukem v ochranné atmosféře, plamenem a řezání kyslíkem,
  • součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupiny B, C a T.

UPLATNĚNÍ

  • opravář nejen zemědělské techniky,
  • provádí identifikaci závad s použitím diagnostických měřících přístrojů, stanovuje rozsah a způsob opravy,
  • uplatnění nalezne při obsluze složitých zemědělských strojů a zařízení,
  • vykonává servisní a montážní práce,
  • uplatnění nalezne i v dopravě.

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy – FTL Prostějov, ZD Klenovice, LASKI Smržice, ROLS Lešany, WISCONSIN Prostějov.