Montér suchých staveb 36-66-H/01

 

pdf
Movieoptimalizováno pro Firefox
zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
3 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
závěrečná zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
nástavbové studium


ABSOLVENT DISPONUJE

  • dovedností provádět základní práce při montáži konstrukcí suchých staveb (tj. zhotovování dřevěných a kovových nosných konstrukcí stěn, instalačních stěn, příček a stropních podhledů včetně jejich opláštění různými druhy desek, zhotovování suchých plovoucích podlah a půdních vestaveb budovaných systémem suché stavby),
  • podle prováděcího výkresu zvládne suchou výstavbu pro komerční či soukromé účely,
  • provádí základní sádrokartonářské práce na pozemních stavbách z různých druhů materiálů,
  • zatepluje půdní prostory a střešní prvky včetně stropního kazetového podhledu,
  • realizuje bytová jádra a plovoucí podlahy,
  • orientuje se v průvodní technické dokumentaci a kreslí stavební náčrty.

UPLATNĚNÍ

  • má široké spektrum uplatnění při provádění jednotlivých stavebních činností,
  • v stavebních firmách jako dělník, vedoucí čety, stavbyvedoucí či mistr.

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy.