Mechanik opravář motorových vozidel 23-68-H/01

 

pdf

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
3 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
závěrečná zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
nástavbové studium


ABSOLVENT DISPONUJE

  • provádí diagnostiku, opravy motorových a přípojných vozidel,
  • provádí servisní práce, demontáže, kontroly a opravy strojních částí i jejich montáže,
  • součástí vzdělávacího programu je možnost získání oprávnění pro svařování elektrickým obloukem, elektrickým obloukem v ochranné atmosféře, obalenou elektrodou a plamenem,
  • součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění pro skupinu B nebo T, za úhradu režijních nákladů i skupinu C.

UPLATNĚNÍ

  • uplatnění nalezne ve výrobě, v opravárenských provozech a servisech,
  • provádí identifikaci závad s použitím diagnostických měřících přístrojů, stanovuje rozsah a způsob opravy,
  • uplatnění nalezne i ve stanicích technické kontroly a stanicích měření emisí,
  • vykonává servisní a montážní práce,
  • uplatnění nalezne i v dopravě.

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy – FTL Prostějov, Autoservis Fedor, Automechanika Prostějov, PV auto a další.