Malíř a lakýrník 39-41-H/01

 

pdf
Movieoptimalizováno pro Firefox
zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
3 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
závěrečná zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
nástavbové studium


ABSOLVENT DISPONUJE

 • vykonává malířské a lakýrnické práce,
 • ovládá základní odborné práce v aplikaci nátěrových hmot, maleb, tapet, štukových omítek, ale i antických zemin a linkrust,
 • provádí opravy a renovace včetně restaurátorských prací
  v oblasti oprav nátěrů a maleb,
 • provádí tmelení karosářských prvků včetně automobilů, motocyklů
  apod.


UPLATNĚNÍ

 • provádí opravy a renovace,
 • ovládá pracovní činnosti v oblasti oprav nátěrů a maleb,
 • uplatní se při výkonu povolání malíř na pozici zaměstnance v malých nebo středních firmách a zejména jako drobný živnostník.


NEPŘEHLÉDNĚTE

 • Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy,
 • Žákům je v rámci systému „Podpora učňovského školství" v průběhu jejich profesní přípravy poskytována finanční podpora z rozpočtu Olomouckého kraje.