Klempíř 23-55-H/01

 

pdf
Movieoptimalizováno pro Firefox
zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
3 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
závěrečná zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
nástavbové studium


ABSOLVENT DISPONUJE

  • samostatně vykonává klempířské práce,
  • udržuje a opravuje klempířské konstrukce, vyměňuje jejich poškozené části,
  • kontroluje provedení a osazení stavebních klempířských výrobků a konstrukcí,
  • zhotovuje části klempířských stavebních výrobků a konstrukcí, slícovává je, sestavuje a spojuje do celků, orientuje se v průvodní technické instalační dokumentaci a kreslí montážní náčrty,
  • osazuje a montuje klempířské stavební výrobky a konstrukce na stavbách
  • provádí montáž a demontáž jednoduchých klempířských prvků.

UPLATNĚNÍ

  • plní důležité úkoly při výkonu prací na stavbě jako je montáž jednoduchých klempířských konstrukcí, střešních oken a dalších střešních těles,
  • provádí opravy nadstřešních částí komínových těles, montáže hromosvodů, nátěry doplňků střech, montáž záchytných konstrukcí pro práci ve výškách,
  • provádí komplexních oprav krytin včetně čištění a penetrací.

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy.