Instalatér 36-52-H/01

 

pdf
Movieoptimalizováno pro Firefox
zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
3 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
závěrečná zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
nástavbové studium


ABSOLVENT DISPONUJE

  • je připraven samostatně vykonávat instalatérské práce, 
  • provádět montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů,
  • uplatnění při montážích rozvodů vzduchotechniky,
  • znalosti o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu,
  • orientuje se a čte průvodní technickou instalační dokumentaci a kreslí montážní náčrty,
  • součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 311 W01, ZK 15 P2, ZK 11 P2, ZK 11 P3, ZP 912-9W31, ZP 942-8W31 a kurzu lisovaných spojů.


UPLATNĚNÍ

  • zpracovává výpisy materiálu a sestavuje kompletní technickoekonomickou nabídku zákazníkovi,
  • absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění,
  • vykonává servisní a montážní práce,
  • uplatnění nalezne ve výrobě a v opravárenských provozech.


NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Praktická výuka probíhá v pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy.