Autotronik 39-41-L/01

 

pdf
Movieoptimalizováno pro Firefox
zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
4 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
maturitní zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
studium na vysoké škole


ABSOLVENT DISPONUJE

  • vysokou odborností v oblasti údržby, diagnostiky a opravy motorových vozidel za použití moderní diagnostické techniky,
  • součástí vzdělávacího programu je i příprava k získání řidičského oprávnění B, C nebo T,
  • dovednostmi v užívání prostředků ICT.

UPLATNĚNÍ

  • odborník na opravy a diagnostiku vozidel v autoopravnách,
  • provádění identifikace závad s použitím diagnostických měřících přístrojů,
  • stanovuje rozsah a způsob opravy, provádí demontáž, montáž a seřizování mechanických, elektrických, elektronických, hydraulických a pneumatických součástí a systémů,
  • opravář strojních a elektrických prvků, provádí funkční zkoušky jednotlivých agregátů,
  • pracovník ve stanicích technické kontroly a stanicích měření emisí,
  • provádí záruční opravy a kontroly vozidel.

NEPŘEHLÉDNĚTE

  • Praktická výuka probíhá v nově vybavených pracovištích praktického výcviku školy a na smluvních pracovištích školy – FTL Prostějov, Autoservis Fedor, Automechanika Prostějov, PV auto a další.