Analýza potravin 29-42-M/01

 

pdf
Movieoptimalizováno pro Firefox
zdroj:
www.infoabsolvent.cz

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost

DÉLKA STUDIA
4 roky

ZAKONČENÍ STUDIA
maturitní zkouška

MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
studium na vysoké škole


ABSOLVENT DISPONUJE

 • vysokou odborností v oblasti technologie, hygieny potravin a výživy,
 • znalostmi přírodních věd,
 • dovednostmi pracovat s odbornými texty,
 • schopnostmi kultivovaně komunikovat (ústně i písemně) v českém, anglickém nebo německém jazyce,
 • dovednostmi v užívání prostředků ICT.

UPLATNĚNÍ

 • potravinářský technik - kontrolor jakosti při výrobě a kontrole potravin v potravinářském odvětví a dalších příbuzných odvětvích,
 • laborant v oblasti kontroly jakosti potravin v podnicích (např. provozní laboratoře potravinářských závodů, státní laboratoře inspekce jakosti potravin, soukromé akreditované laboratoře, úpravny a čistírny odpadních vod, stravovací zařízení),
 • technolog v potravinářském provozu,
 • v oblasti nákupu surovin a pomocných látek,
 • v odbytu a prodeji surovin a potravinářských výrobků,
 • v obchodních firmách v oblasti marketingu potravin,
 • při kontrole a péči o životní prostředí.

NEPŘEHLÉDNĚTE

 • Studenti mohou získat ABSOLVENTSKÉ STIPENDIUM od firmy Penam, a.s.
 • V rámci studia probíhá individuální praxe studentů na smluvních pracovištích v laboratořích a potravinářských provozech.