Školní poradenské pracoviště

Hlavním cílem činnosti ŠPP je předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, jako je šikana a kyberšikana, extremizmus, záškoláctví, závislosti na IT a návykových látkách. Dále pak pořádání a zprostředkování přednášek a besed pro studenty, pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy a domova mládeže. V individuální rovině předcházení výukovým a prospěchovým problémům žáků a jejich řešení, poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům, kariérové poradenství, krizové intervence.

Výchovný poradce

Mgr. Alena Nováková, tel.: +420 582 340 013, e-mail: a.novakova@svehlova.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, pro třídy 1. EZ, 1. O, 1. ITr, 1. MO, 2. ITs, 2. O, 3. ITr místnost č. 316

sudý týden pondělí 9:25 - 10:30 hod., čtvrtek 10:00 - 10:30 hod.
lichý týden pondělí 9:25 - 10:30 hod., úterý 10:00 - 10:30 hod.

Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě.

Výchovný poradce

Ing. Tatiana Chmelenská, tel.: +420 731 185 415, e-mail: t.chmelenska@svehlova.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, pro třídy 3. OP, 3. O, , 3. MOE, 2.MOE, 2. AT, 1. AT, 1. OP místnost č. 315

sudý a lichý týden pondělí 13:15 - 14:00 hod.
sudý a lichý týden pátek 8:00 - 8:45 hod.

Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě.

Výchovný poradce

Mgr. Radoslava Spurná, tel.: +420 582 345 624, e-mail: r.spurna@svehlova.cz

Konzultační hodiny v budově na nám. Spojenců 17, pro třídy 1. A/TCH, 2. A/TCH, 3. A/TCH/AT, 4. A/AT, 1. PA, 2. PA místnost č. 14a

sudý a lichý týden úterý 10:30 - 11:15 hod., středa 11:20 - 12:05 hod.

Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě.

Školní metodik prevece

Mgr. David Sedláček, tel.: +420 582 345 624, e-mail: d.sedlacek@svehlova.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, místnost č. 112, nám. Spojenců, místnost č. 29

sudý týden úterý Svatoplukova 9:20 - 10:30 hod.
lichý týden pondělí Spojenců 9:20 - 10:30 hod.
Školní psycholog

PhDr. Lucie Rozsypálková, tel.: +420 582 345 624, e-mail: l.rozsypalkova@svehlova.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, místnost č. 311, nám. Spojenců 17, místnost č. 2

sudý týden středa Spojenců 8:00 - 12:00 hod., Svatoplukova 12:00 - 16:00 hod.
lichý týden středa Svatoplukova 8:00 - 12:00, Spojenců 12:00 - 16:00 hod.
Školní speciální pedagog

Ing. Jana Vichtová, tel.: +420 582 340 013, e-mail: j.vichtova@svehlova.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, místnost č. 311

Konzultace pro zákonné zástupce: kdykoliv po domluvě
Konzultace pro pedagogické pracovníky: kdykoliv po domluvě
Další po předchozí domluvě.

 

Dokumenty

Plán výchovného poradenství pro školní rok 2017/2018
Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Minimální preventivní program