Školní poradenské pracoviště

Hlavním cílem činnosti ŠPP je předcházení a řešení sociálně nežádoucích jevů, jako je šikana a kyberšikana, extremizmus, záškoláctví, závislosti na IT a návykových látkách. Dále pak pořádání a zprostředkování přednášek a besed pro studenty, pozitivní ovlivňování sociálního klimatu školy a domova mládeže. V individuální rovině předcházení výukovým a prospěchovým problémům žáků a jejich řešení, poradenské konzultace žákům, rodičům a pedagogům, kariérové poradenství, krizové intervence.

Výchovný poradce
Školní metodik prevence

Mgr. Alena Nováková, tel.: +420 582 340 013, e-mail: a.novakova@svehlova.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, pro třídy 1. ITs, 1. O, 2. ITr, 3. MO, 3. EITr místnost č. 316

sudý týden úterý 8:30 - 10:30 hod., středa 13:10 - 13:50 hod.
lichý týden úterý 12:10 - 13:00 hod., čtvrtek 09:20 - 10:10 hod.

Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě.

Výchovný poradce

Ing. Tatiana Chmelenská, tel.: +420 582 340 013, e-mail: t.chmelenska@svehlova.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, pro třídy 1. MOE, 1. AT, 2. MOE, 2. O, 2. OP, 4. AT místnost č. 315

sudý týden úterý 10:10 - 10:30 hod., čtvrtek 13:10 - 13:55 hod.
lichý týden úterý 10:10 - 10:30 hod., pátek 13:10 - 13:55 hod.

Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě.

Výchovný poradce

Mgr. Radoslava Spurná, tel.: +420 582 345 624, e-mail: r.spurna@svehlova.cz

Konzultační hodiny v budově na nám. Spojenců 17, místnost č. 14a

sudý a lichý týden pondělí 11:20 - 12:05 hod., středa 9:20 - 10:10 hod.

Schůzky mimo termíny – po předchozí domluvě.

Školní psycholog

PhDr. Lucie Rozsypálková, tel.: +420 582 345 624, e-mail: l.rozsypalkova@svehlova.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, místnost č. 311

úterý 07:00 - 16:00 hod.

 

Konzultační hodiny v budově na nám. Spojenců 17, místnost č. 2

čtvrtek 07:00 - 16:00 hod.
Školní speciální pedagog

Ing. Jana Vichtová, tel.: +420 582 340 013, e-mail: j.vichtova@svehlova.cz

Konzultační hodiny v budově na ulici Svatoplukova 80, místnost č. 311

lichý týden čtvrtek 10:00 - 14:00 hod.
sudý týden pátek 09:00 - 12:00 hod.

Konzultace pro zákonné zástupce: kdykoliv po domluvě
Konzultace pro pedagogické pracovníky: kdykoliv po domluvě
Další po předchozí domluvě.

Konzultační hodiny v budově na nám. Spojenců 17, místnost č. 2

sudý týden úterý 09:00 - 10:30 hod.
lichý týden středa 09:00 - 10:30 hod.

Konzultace pro zákonné zástupce: kdykoliv po domluvě
Konzultace pro pedagogické pracovníky: kdykoliv po domluvě
Další po předchozí domluvě.

 

Dokumenty

Plán výchovného poradenství pro školní rok 2017/2018
Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Minimální preventivní program