Pedagogické rady a třídní schůzky

Termíny pedagogických rad

Čtvrtlení    
15. 11. 2018 13:00 hod. pro všechny ročníky
Pololetní    
24. 1. 2019 13:00 hod. pro všechny ročníky
Čtvrtletní    
11. 4. 2019 13:00 hod. pro všechny ročníky
Závěrečná    
duben 2019   pro 4. ročníky maturitních oborů
Závěrečná    
květen 2019   pro 3. ročníky učebních oborů
Závěrečná    
24. 6. 2019 13:00 hod. pro 1. - 3. ročníky maturitních oborů a 1. - 2. ročníky učebních oborů

 

Pedagogické rady a pracovní porady budou svolávány kromě termínů uvedených v Organizaci školního roku 2018/2019 podle potřeby školy.

 

Termíny třídních schůzek

12. 9. 2018 15:30 hod. pouze pro první ročníky
15. 11. 2018 15:30 hod. pro všechny ročníky
11. 4. 2019 15:30 hod. pro všechny ročníky

 

 Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ Školský zákon č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2017. VYHLÁŠKA o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou - Úplné znění účinné od 1. 10. 2016 s vyznačenými změnami podle vyhlášky č. 197/2016 Sb. a 311/2016 Sb. Maturitní a závěrečné zkoušky – 2019 Harmonogram maturit 2019  Harmonogram závěrečných zkoušek 2019             ... více