Studijní obory

Denní forma studia

(4-leté - maturitní)
(2-leté - nástavbové)

Učební obory

(automobilní)
(stavební)
(potravinářské)
(2-letý s výučním listem)
(speciální)

Zkrácená forma studia

Pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání.

(1,5-letý s výučním listem)
 • Mechanik opravář motorových vozidel (řidič profesionál)
(1-letý s výučním listem)
 • Zedník
 • Tesař
 • Instalatér
 • Truhlář
 • Elektrikář - silnoproud
 • Malíř a lakýrník


INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM ŠVEHLOVY SŠP PROSTĚJOV PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Kontakt: paní Marie Chytilová, m.chytilova@svehlova.cz, 582 345 624 Kritéria přijímacího řízení, počty přijímaných uchazečůKritéria: U maturitních a učebních vzdělávacích oborů - studijní výsledky ze základní školy z 8. ročníku (první a druhé pololetí) a z 9. ročníku (první pololetí nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia).U denního nástavbového studia studijní výsledky za první a druhý ročník (druhé pololetí) a třetí ročník (první pololetí), k dodání kopie výučního listu.   NÁZEV OBORU KÓD OBORU PŘEDPOKLÁDANÝ POČETPŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ STUDIJNÍ OBORY (maturitní zkouška)      Analýza potravin  29-42-M/01 15  Technologie potravin  29-41-M/01 15  Autotronik  39-41-L/01 30  Podnikání  64-41-L/51 30  Stavební provoz  36-44-L/51 15 UČEBNÍ OBORY (výuční llist)      Opravář zemědělských strojů  41-55-H/01 30  Mechanik opravář motorovýchvozidel  23-68-H/01 30  Zedník  36-67-H/01 15  Instalatér  36-52-H/01 30  Montér suchých staveb  36-66-H/01 15  Truhlář  33-56-H/01 15  Elektrikář - silnoproud  26-51-H/02 30  Malíř a lakýrník  39-41-H/01 15  Tesař  36-64-H/01 15  Výrobce potravin  29-51-H/01 15 UČEBNÍ OBORY (neúplné základní vzdělání)      Zahradnické práce  41-52-E/01  6  Opravářské práce  41-55-E/01  6  Provozní služby  69-54-E/01  6 UČEBNÍ OBORY (zkrácená forma studia)      Mechanik opravář motorových vozidel  23-68-H/01 15  Zedník  36-67-H/01 15  Instalatér  36-52-H/01 15  Montér suchých staveb  36-66-H/01 15  Truhlář  33-56-H/01 15  Elektrikář - silnoproud  26-51-H/02 15  Malíř a lakýrník  39-41-H/01 15  Tesař  36-64-H/01 15   Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzděláváníU všech maturitních a učebních oborů je nutné doložit potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu. U oborů Podnikání a Stavební provoz není potvrzení od lékaře požadováno. Obecné informace o přijímacím řízení Formuláře přihlášek ke studiu ke stažení (tisk přihlášky pouze na jeden list!) pro žáky ze základních škol - k dennímu studiu pro žáky se středním vzděláním s výučním listem - k nástavbovému studiu Vzor vyplněné příhlášky - k dennímu studiu Vzor vyplněné příhlášky - k nástavbovému studiu     ... více

3. 11. 2018 (sobota) od 8:00 - 13:00 hod. 5. 12. 2018 (středa) od 8:00 - 17:00 hod. 15. 1. 2019 (úterý) od 8:00 - 17:00 hod. V případě zájmu o prohlídku školy mimo dny otevřených dveří, domluva na telefonu 582 345 624.Tešíme se na Vás. ... více

1. Učňovská stipendia Olomouckého kraje Pravidla pro vyplácení finanční podpory v rámci Učňovských stipendií OL kraje pro stavební obory (s výjimkou oborů montér suchých staveb a instalatér). Stipendium bude vyplaceno na základě předložené docházky třídního učitele a ohodnocení učitele OV. Lze dosáhnout maximální výše pro 1. ročník - 300 Kč, 2. ročník - 400 Kč, 3. ročník - 500 Kč za měsíc. Pravidla pro vyplácení: neomluvená absence - stipendium nebude vyplaceno při kázeňském opatření nebo neklasifikování žáka bude stipendium pozastaveno stipendium je vypláceno dle pracovní morálky a hodnocení mistra Podrobnější informace na www.kr-olomoucky.cz 2. Stipendijní program maturitních oborů  analýza potravin a technologie potravin Nabídka dalšího stipendijního programu je určena stávajícím i budoucím žákům denního studia oborů analýza potravin a technologie potravin. V průběhu studia placené brigády a praxe možnost získat praktické zkušenosti během studia perspektivu budoucí kariéry v potravinářském oboru Po ukončení studia finanční podpora při nástupu do zaměstnání - příspěvek je poskytován v délce 1 roku a to nad rámec sjednané mzdy možnost získání práce ihned po ukončení studia rychlejší kariérní růst Podrobnější informace na www.penam.cz stipendijní program PDF 3. Stipendia pro žáky technických oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou Cílem Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji je finanční podpora středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje: zvýšit zájem žáků o studium vybraných, dlouhodobě perspektivních učebních oborů s vysokou uplatnitelností na trhu práce; podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v technických oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou perspektivních na trhu práce; motivovat žáky k lepším výsledkům v oblasti chování i vzdělávání; podporovat trh práce zajištěním dostatku kvalifikované pracovní síly v uvedených oborech. Výše stipendia žákům vybraných technických oborů vzdělání je stanovena na:1. ročník: 1 500 Kč za každé pololetí/žáka2. ročník: 2 000 Kč za každé pololetí/žáka3. ročník: 2 500 Kč za každé pololetí/žáka4. ročník: 3 000 Kč pouze za 1. pololetí/žákaZa druhé pololetí školního roku, v němž žák ukončí vzdělávání ve střední škole, není stipendium poskytováno. Podmínkou pro obdržení stipendia je: Žák se vzdělává v denní formě vzdělávání v některém z podporovaných oborů vzdělání Žák za příslušné pololetí školního roku nesmí mít neomluvenou absenci, výchovné opatření typu důtka ředitele školy, podmíněné vyloučení ze školy či snížená známka z chování. Žák nesmí mít za příslušné pololetí školního roku horší studijní průměr než 1,70 včetně. Žák nesmí být za příslušné pololetí hodnocen z odborných předmětů horší známkou než dobrý. Žák nesmí být za příslušné pololetí z některého předmětu neklasifikován. V případě, že žák přestoupí z jiné školy, má při dodržení všech výše uvedených podmínek na stipendium nárok. V případech hodných zvláštního zřetele rozhoduje ředitel školy. stipendijní program PDF ... více

Projektové dny pro žáky základních škol

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na Projektové dny pro žáky základních škol.

STAŇ SE NA JEDEN DEN NAŠIM ŽÁKEM

Potravinářský směr
 • Chemická laboratoř - ukázky efektních pokusů
 • Mikrobiologická laboratoř - zajímavé preparáty pod mikroskopem             
 • Kvalitní potraviny - praktické úkoly zaměřené na testování portavin
nám. Spojenců 17, Prostějov(najde na mapě)

 

Automobilní směr
 • Alternativní pohony automobilů - ukázky nových technologií
 • Praktické ukázky diagnostiky automobilů - nejčastější závady na vozidlech
 • Výcvik na řidičském trenažeru - zkouška dovednosti v ovládání vozidla
Určická 94, Prostějov Svatoplukova 80, Prostějov(najde na mapě)

 

Stavební směr
 • Dřevo jako přírodní materiál - ukázky práce se dřevem
 • Řemeslo má zlaté dno - nové trendy ve výuce žáků
 • Jak se staví dům - praktické úkoly zaměřené na vlastní kreativitu             
U Spalovny 12, Prostějov Svatoplukova 80, Prostějov(najde na mapě)

Tisk pozvánky

 • Rezervujte si termín telefonicky nebo emailem týden dopředu.
 • Během návštěvy se účastník zapojí do života naší školy a seznámí se nejen s jejím prostředím, ale i se zajímavostmi z našich studijních i učebních oborů.
 • Program projektového dne trvá 2 - 3 hodiny a může se jej zůčastnit celá třída základní školy nebo jednotliví zájemci i se svými rodiči.

Kontakt

tel.: 733 715 787
e-mail: r.grulichova@svehlova.cz

Fotogalerie z projektových dnů